Polityka prywatności

ZASADY PRZETWARZANIA I OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

W związku z nowym rozporządzeniem Unii Europejskiej 2016/679 (RODO) w imieniu naszej firmy pragniemy poinformować Państwa o zasadach przetwarzania danych osobowych.
Niniejsze zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych ("Zasady") stanowią podstawowe zasady, którymi spółka Rekord II Robert Sadowy Sp.K. 37-052 Nienadówka 757, NIP 5170319513, siedziba główna 37-125 Czarna 723, oddziały: 36-002 Jasionka 71B, Przeworsk, ul.Cicha 3 , Żołynia ul. Rynek Dom Handlowy 1P, Kolbuszowa, ul. 11-go listopada DOM HANDLOWY SEZAM, Leżajsk, ul.Klasztorna 4 1p , Kamień ul. Rynek Dom Handlowy 1P, Strzyżów ul. Rynek 3 IIp. ("Spółka") kieruje się przy zdobywaniu i przetwarzaniu danych osobowych jako administrator danych osobowych.
Niniejsze Zasady stosują prawa i obowiązki Spółki wynikające w szczególności z następujących ogólnie obowiązujących przepisów prawa:

1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) ("RODO").

ZAKRES PODMIOTOWY

Niniejsze Zasady dotyczą wszystkich osób odwiedzających strony internetowe www.rm.rzeszow.pl oraz wszystkich klientów Spółki ("Osoby, których dane dotyczą").
Korzystając ze Stron internetowych Spółki użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się na przestrzeganie niniejszych Zasad.
Zgodnie z RODO poprzez dane osobowe rozumie się wszelkie informacje nt. określonej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej (nie zaś osoby prawnej). Dotyczy to zatem jakichkolwiek informacji, które samodzielnie lub w połączeniu z innymi informacjami mogą służyć w celu identyfikacji konkretnej osoby ("Dane osobowe").

JAKIE KATEGORIE DANYCH OSOBOWYCH SĄ PRZETWARZANE

Spółka przetwarza dane identyfikacyjne, dane kontaktowe, dane opisowe, dane dotyczące płatności, dane dotyczące faktur, dane o dostępach i uprawnieniach, dane o żądaniach usług (w tym pliki cookies), dane magazynowe, dane dostawy, dane o zamówieniach i dane o współpracy handlowej.

WYKORZYSTANIE DANYCH OSOBOWYCH

Spółka przetwarza Dane osobowe w następujących celach:
1) przetwarzanie w celu realizacji zamówienia - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

2) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji zamówienia.

3) odbiorcami danych osobowych będą podmioty uczestniczące w realizacji zamówienia
4) dostarczanie produktów i usług Spółki, zarówno za pośrednictwem strony internetowej, jak i poprzez standardowe relacje dostawca-odbiorca;
5) wewnętrzna ocena oferowanych produktów i usług oraz potencjalne ulepszenia ich oferty; oraz
6) ochrona uzasadnionych interesów Spółki (na przykład w celach bezpieczeństwa i funkcjonalności strony, w celach marketingowych lub w przypadku sporów sądowych).


 

KOMUNIKATY MARKETINGOWE

Jeśli są Państwo klientem Spółki lub udzielili Państwo na to zgody, Spółka może wykorzystywać Państwa Dane osobowe w celu przesyłania nowości ze świata mebli, frontów, akcesorii itp., informacji o wydarzeniach specjalnych i innych komunikatów handlowych. Wysyłanie komunikatów handlowych można odwołać w dowolnym momencie poprzez poinformowanie o tym któregoś z pracownika działu obsługi klienta. 

PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe, które Spółka pozyskuje na temat Osób, których dane dotyczą, są dalej przekazywane:

1) partnerom handlowym Spółki, np. przewoźnikom, bankom, ubezpieczalniom, agencjom marketingowym, dostawcom infrastruktury IT (np. Stron internetowych), którzy następnie przetwarzają Dane osobowe dla Spółki bądź osobno zgodnie z ich przeznaczeniem, ale także w związku z uzasadnionymi interesami Spółki (np. w związku z pokryciem ryzyka kredytowego); i
2) innym osobom trzecim, wobec których Spółka jest upoważniona (np. sąd powszechny w przypadku sporów) lub wobec których ma obowiązek (np. organy ścigania) udzielenia Danych osobowych zgodnie z ogólnie obowiązującymi przepisami prawa.

ŚRODKI OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

W celu ochrony i zminimalizowania ryzyka nieuprawnionego dostępu do Danych osobowych Spółka przyjęła środki organizacyjne i techniczne.
Osoby mające kontakt z Danymi osobowymi są również związane poufnością zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt. b) RODO.

COOKIES

W związku z prowadzeniem swoich Stron internetowych Spółka wykorzystuje pliki cookies, czyli niewielkie pliki tekstowe ("Pliki cookies") wysyłane z serwera Spółki do przeglądarki/urządzenia Osoby, której dane dotyczą, które podczas kolejnych odwiedzin na Stronach internetowych Spółki wysyłane są z powrotem na serwer Spółki, co umożliwia Spółce lepsze dostosowanie treści Stron internetowych do poszczególnych Osób, których dane dotyczą.

Za pomocą Plików cookies Spółka:

1) posiada informacje o Osobie, której dane dotyczą, na temat jej wcześniejszych wyszukiwań;
2) przechowuje dane logowania Osoby, której dane dotyczą; i
3) dostosowuje treść Stron internetowych do Osoby, której dane dotyczą.


DANE KONTAKTOWE

W celu uzyskania dalszych informacji na temat ochrony i przetwarzania danych osobowych, jak również w celu przesyłania wniosków mogą Państwo skorzystać z następującego adresu e-mail: fronty@rm.rzeszow.pl

PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ

Osoby, których dane dotyczą, mają następujące prawa do ochrony swoich Danych osobowych:

1) prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Danych osobowych, jeśli przetwarzanie to odbywa się na podstawie takiej zgody;
2) prawo do żądania dostępu do Danych osobowych oraz informacji określonych w art. 15 ust. 1 RODO;
3) prawo do wniesienia poprawek do niedokładnych Danych osobowych, a także do uzupełniania niepełnych Danych osobowych;
4) prawo do usunięcia Danych osobowych na warunkach określonych w art. 17 RODO;
5) prawo do ograniczenia przetwarzania Danych osobowych na warunkach określonych w art. 18 RODO;
6) prawo do uzyskania Danych osobowych, które jej dotyczą i które osoba ta dostarczyła Spółce, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego oraz prawo do przekazania tych Danych innej osobie, na warunkach określonych w art. 20 RODO;
7) prawo do otrzymania informacji o naruszeniu bezpieczeństwa Danych osobowych na warunkach określonych w ar. 34 RODO;
8) prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania Danych osobowych na warunkach określonych w art. 21 RODO; oraz
9) prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego.

wstecz